Als bedrijf is het belangrijk om te weten wat de regels en richtlijnen zijn als het gaat om incasso. Wanneer een klant niet op tijd betaalt, kan dit voor financiële problemen zorgen. Incasso kan dan een oplossing zijn om alsnog het openstaande bedrag te innen. In dit artikel bespreken we de regels en richtlijnen voor incasso bij bedrijven.

Wet- en regelgeving

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er wet- en regelgeving bestaat voor incasso. Dit is vastgelegd in de Wet Incasso Kosten (WIK). Deze wet bepaalt onder andere dat incassokosten in rekening mogen worden gebracht bij de debiteur, maar dat hier wel bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. Zo moet de debiteur eerst een aanmaning ontvangen hebben voordat er incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Ook moet de hoogte van de incassokosten redelijk zijn en mag deze niet hoger zijn dan de wettelijke tarieven.

Richtlijnen

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er ook richtlijnen bestaan voor incassobureaus en deurwaarders. Zo is het niet toegestaan om debiteuren te intimideren, te bedreigen of onder druk te zetten. Ook mag er geen misleidende informatie worden verstrekt en mag er geen onredelijke druk worden uitgeoefend om te betalen. Incassobureaus en deurwaarders moeten zich houden aan de Gedragscode Incassokosten, die is opgesteld door de brancheorganisaties van incassobureaus en deurwaarders.

Als bedrijf kun je ook zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat het tot incasso komt. Zo is het verstandig om bij het aangaan van een overeenkomst duidelijke afspraken te maken over de betalingstermijn en het gevolg van niet betalen. Daarnaast kun je zelf tijdig herinneringen sturen en contact opnemen met de debiteur als deze niet betaalt. Het is belangrijk om hierbij duidelijk te communiceren en afspraken te maken over eventuele betalingsregelingen.

Incassobureau

Als het toch tot incasso komt, is het verstandig om een professioneel incassobureau of deurwaarder in te schakelen. Deze hebben kennis van de regels en richtlijnen en kunnen op een professionele manier het incasso-traject uitvoeren. Het is hierbij belangrijk om een betrouwbare partij te kiezen, die zich houdt aan de Gedragscode Incassokosten en de wet- en regelgeving.