Als onderwijsassistent speel je een essentiële rol in het onderwijs. Je ondersteunt de leerkracht bij diverse taken en draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Je verlicht de werkdruk van de leerkracht en zorgt voor een veilige en productieve leeromgeving. De taken en verantwoordelijkheden van een onderwijsassistent, de vereiste opleiding, de werkplek en mogelijke doorgroeimogelijkheden behandelen we hieronder.

De veelzijdige taken van een onderwijsassistent

Als onderwijsassistent heb je een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden. Je werkt nauw samen met de leerkracht om ervoor te zorgen dat het onderwijsproces soepel verloopt. Enkele van de belangrijkste taken van een onderwijsassistent zijn:

Begeleiden van individuele leerlingen en kleine groepen

Een belangrijk aspect van het werk van een onderwijsassistent is het bieden van individuele begeleiding aan leerlingen. Je helpt hen bij het maken van huiswerk, het begrijpen van lesmateriaal en het ontwikkelen van hun vaardigheden. Daarnaast begeleid je ook kleine groepen leerlingen met specifieke behoeften, zoals extra ondersteuning bij lezen, rekenen of expressieactiviteiten.

Ondersteunen bij het zelfstandig werken

Een onderwijsassistent speelt ook een belangrijke rol bij het begeleiden van leerlingen tijdens zelfstandig werken. Je helpt hen bij het plannen en organiseren van hun taken, zodat ze effectief en efficiënt kunnen werken. Kun je niet wachten om aan de slag te gaan? Laat Karibu je helpen met het instromen. Daarnaast bied je ondersteuning en begeleiding bij het oplossen van problemen en het ontwikkelen van studievaardigheden.

Assisteren bij toetsen en tests

Als onderwijsassistent ben je betrokken bij het afnemen van toetsen en tests bij individuele leerlingen of groepen. Je zorgt ervoor dat de toetsomgeving rustig en geordend is en dat alle benodigde materialen aanwezig zijn. Daarnaast assisteer je bij het beoordelen en registreren van de resultaten.

Surveilleren en zorgen voor een veilige leeromgeving

Een onderwijsassistent heeft ook een toezichthoudende rol. Je surveilleert tijdens pauzes, tentamens en examens om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd en dat de leerlingen zich veilig voelen. Daarnaast draag je bij aan het creëren van een positieve en respectvolle leeromgeving.

Voorbereiden en ondersteunen van lessen

Een belangrijke taak van een onderwijsassistent is het voorbereiden en ondersteunen van lessen. Je helpt bij het klaarzetten en verspreiden van lesmateriaal, zoals toetsen, oefeningen en extra theorie. Daarnaast draag je bij aan het organiseren van excursies, schoolreizen en andere educatieve activiteiten.

Administratieve taken

Als onderwijsassistent ben je ook verantwoordelijk voor diverse administratieve taken. Denk hierbij aan het bijhouden van cijferlijsten, verzuimoverzichten en huiswerklijsten. Je zorgt ervoor dat alle administratieve processen gestroomlijnd verlopen, zodat de leerkracht zich kan focussen op het lesgeven.

Signalering en ondersteuning bij leerproblemen

Een belangrijke rol van de onderwijsassistent is het signaleren van leerproblemen bij leerlingen. Je observeert hun gedrag en prestaties en bespreekt eventuele zorgen met de leerkracht. Samen met de leerkracht werk je aan het bieden van passende ondersteuning en het ontwikkelen van strategieën om de leerlingen te helpen.

Opleiding tot onderwijsassistent

Om aan de slag te gaan als onderwijsassistent is een mbo-diploma vereist. Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden, zoals de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) met de specialisatie Onderwijsassistent, of de specifieke opleiding Onderwijsassistent op niveau 4. Deze opleidingen bieden zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden die nodig zijn om als onderwijsassistent te werken. Heb je nog geen diploma, maar wil je wel graag werken? Kijk dan hoe Karibu je kan helpen leraar te worden zonder diploma.

Daarnaast is het ook mogelijk om op hbo-niveau een opleiding tot onderwijsassistent te volgen. Deze opleiding biedt een breder perspectief op het onderwijs en bereidt je voor op een leidinggevende rol binnen het onderwijs.

Werkplek en doorgroeimogelijkheden

Als onderwijsassistent kun je werkzaam zijn in verschillende onderwijsinstellingen, zoals basisscholen, middelbare scholen, speciaal onderwijs, instellingen voor volwassenenonderwijs en mbo-instellingen. Je kunt ervoor kiezen om te werken bij een reguliere school of juist bij een speciale school waar extra ondersteuning nodig is. De keuze is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en interesse.

Wat betreft doorgroeimogelijkheden, kun je als onderwijsassistent verschillende paden bewandelen. Je kunt ervoor kiezen om je verder te specialiseren in een bepaald vakgebied, zoals taal- en rekenonderwijs of speciaal onderwijs. Daarnaast kun je ook doorgroeien naar een coördinerende rol, waarbij je andere onderwijsassistenten aanstuurt en begeleidt. Een andere optie is het behalen van een lesbevoegdheid, zodat je zelfstandig voor de klas kunt staan als leerkracht.